Informacja dnia
Emerytury, renty, ZUS, socjalne

Pomoc żywnościowa

Program dożywiania w latach 2014-2020

Rząd planuje przeznaczyć na dożywianie osób najuboższych 3,85 mld złotych w ciągu siedmiu lat. Program dożywiania tak jak dotychczas wdrażać będą musiały w poszczególnych gminach samorządy. Będzie wiązało się to z koniecznością wyłożenia przez nie środków własnych.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program państwa w zakresie dożywania", opracowanym p...

Emerytury, renty, ZUS, socjalne
Urząd Pracy, zasiłki, bezrobocie

Reforma PUP

Rząd chce dzielić bezrobotnych na kategorie - reforma urzędów pracy

Udzielanie pomocy w urzędach pracy ma się odbywać za pośrednictwem doradców klienta. Urzędy będą zajmować się tylko aktywnymi bezrobotnymi oraz osobami poszukującymi pracy, wymagającymi niewielkiego wsparcia. Pomoc pozostałym osobom, czyli w szczególności w trudniejszych przypadkach, ma być udzielana na zlecenie urzędów pracy przez prywatne agencje zatrudnienia.

Reforma urzędów pracy opracowyw...

Urząd Pracy, zasiłki, bezrobocie
Emerytury, renty, ZUS, socjalne

Zmiany w OFE

Rząd zatwierdził projekt zmian w OFE

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w prawie, które mają na celu ograniczenie roli otwartych funduszy emerytalnych w polskim systemie emerytalnym. Na złożenie oświadczenia o tym, że chcemy pozostać w wybranym przez siebie OFE, będziemy mieli cztery miesiące. W przypadku gdy tego nie zrobimy całość naszych składek emerytalnych będzie trafiać do ZUS.

W związku z reformą planowaną przez rząd, k...

Emerytury, renty, ZUS, socjalne
Różne

6-latki w szkole?

Jednak będzie referendum w sprawie sześciolatków?

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków. W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: „Czy dzieci mają rozpoczynać naukę w szkole w wieku sześciu lat?”

Inicjatywa PiS ma być odpowiedzią na odrzucenie głosami koalicji obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum dotyczącego reformy szkoln...

Różne
1 2 3 4
Wybierz kategorię tematyczną
 • Budowa i remont

  271 artykułów, pytań i porad

  Opis formalności, które trzeba załatwiać podczas budowy, przebudowy bądź remontu. Dowiedz się jak budować się zgodnie z prawem. Warunku zabudowy, pozwolenie na budowę, odbiory, pozwolenie na użytkowanie, projekty instalacji, zgłoszenia remontów, kupowanie działki, geodeta, wypis, wyrys, przebudowa - sposoby załatwiania formalności "krok po kroku"

 • Dokumenty osobiste

  1428 artykułów, pytań i porad

  Wszystko co związane jest z dowodami osobistymi, paszportami itp. Jak wyrabiać dokumenty, gdzie to zrobić, jak postępować gdy zgubimy dokumenty lub musimy je wymienić. Powiemy Ci również wszystko na temat dokumentów tymczasowych bądź dokumentów dla Twoich dzieci. Szukasz informacji na temat dokumentów? Więc znalazłeś!

 • Emerytury, renty, ZUS, socjalne

  362 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat emerytur, rent, ZUS, KRUS, świadczeń społecznych. II filar, III filar. Otwarte Fundusze Emerytalne - OFE, Indywidualne Konta Emerytalne - IKE, Pracownicze Programy Emerytalne - PPE. Formalności związane ze świadczeniami socjalnymi, pomocą socjalną, zasiłkami, opieką społeczną. Wcześniejsza emerytura, świadczenia przedemerytalne, emerytura pomostowa, emerytura zagraniczna, renta rodzinna, renta socjalna. Orzecznictwo rentowe, lekarz orzecznik. Informacje na temat odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych i samorządowego kolegium odwoławczego - SKO.

 • Firma

  15 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat prowadzenia firmy. Własna działalność gospodarcza, spółki, udziały, akcje. Informacje ważne dla każdego przedsiębiorcy. Wiedza, którą każdy businessman powinien mieć. Terminy, podatki, ZUS, US, GUS, KRS, CEIDG.

 • Komunikacyjne

  481 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat formalności komunikacyjnych. Dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty pojazdu - jak wyrobić, gdzie wymienić, co zrobić w przypadku utraty. Opisujemy "krok po kroku" rejestrację samochodów nowych, sprowadzonych, kupionych w komisie lub giełdzie. Wyrejestrowanie pojazdu, odzyskiwanie prawa jazdy zabranego przez Policję.Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW. Formalności komunikacyjne - kompletny zasób informacji "co, gdzie i jak" załatwić.

 • Konsumenckie

  154 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat spraw konsumenckich. Instytucje i organizacje konsumenckie. Spory konsumenckie, mediacje, sąd polubowny. Pomoc dla konsumentów. Rodzaje reklamacji, rękojmia. Gwarancja i niezgodność z umową. Zadatek i zaliczka. Niedozwolone postanowienia w umowach. Umowa zawarta na odległość. Umowa zawarta poza lokalem. Jak odstąpić od umowy. Kredyty, pożyczki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprawy konsumenckie - krok po kroku. UOKiK, PIH, Sanepid.

 • Niepełnosprawność

  973 artykułów, pytań i porad

  Formalności w życiu niepełnosprawnych. Dowiedz się jakie uprawnienia mają osoby niepełnosprawne. Formy pomocy i wsparcia. PFRON i inne instytucje. Jak załatwić sobie ich pomoc.

 • Podatki

  56 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat podatków dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Urzędy, rozliczenia, deklaracje. Podatek dochodowy, VAT, akcyza, podatki lokalne i inne. Vademecum formalności podatkowych dla obywatela i przedsiębiorcy.

 • Policja i prokuratura

  481 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat spraw załatwianych na Policji i w Prokuraturze. Kolizje, wypadki, mandaty, fotoradary, punkty karne czyli jak postępować gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji. Jak dostać pracę w Policji - wymagania, testy, formalności. Jak zgłosić wykroczenie, kradzież bądź przestępstwo czyli nie bądź obojętny i reaguj.

 • Różne

  92 artykułów, pytań i porad

  W tej kategorii znajdziesz opisy formalności, których nie można zaliczyć do którejś z kilkunastu kategorii tematycznych opisywanych w serwisie.

 • Sprawy meldunkowe

  215 artykułów, pytań i porad

  Wszystko o sprawach meldunkowych. Zameldowanie stałe i czasowe, wymeldowanie, obowiązki meldunkowe wczasowiczów i turystów. Zameldowanie cudzoziemców. Opisujemy kompleksowo formalności związane ze sprawami meldunkowymi.

 • Sprawy pracownicze

  525 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat formalności związanych z pracą zawodową. Uprawnienia pracownicze, stosunki z pracodawcą, formy zatrudnienia się w zakładzie pracy i rozwiązania stosunku pracy. Spory z pracodawcą, delegacje i wyjazdy. Jak bronić swoich praw pracowniczych? Gdzie i jak się odwołać. Wszystko na temat BHP. Rodzicielstwo, macierzyństwo i uprawnienia z tym związane.

 • Świadczenia zdrowotne

  247 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, wyboru i zmiany lekarza rodzinnego, RMUA, EKUZ, leczenie za granicą, ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Prawa pacjenta. Obowiązki lekarzy. Instytucje odwoławcze. Wszystkie świadczenia zdrowotne "krok po kroku".

 • Urząd Pracy, zasiłki, bezrobocie

  214 artykułów, pytań i porad

  Wszystko o formalnościach związanych z urzędem pracy, zasiłkami dla bezrobotnych, pomocą dla bezrobotnych. Rejestracja w Urzędzie Pracy, obowiązki bezrobotnego, wyrejestrowanie z UP. Kto może uzyskać status osoby bezrobotnej? Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, agencje pracy.

 • Urząd Stanu Cywilnego

  12371 artykułów, pytań i porad

  Opis formalności, które załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszystko o aktach stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa i zgonu), ślubach cywilnych, kościelnych i konkordatowych, zmianie imienia lub nazwiska. Dowiedz się jak uznać ojcostwo dziecka, jak załatwić becikowe, zgłosić śmierć bliskiej osoby i uzyskać zasiłek pogrzebowy. Formalności w USC - z nami są proste!

 • Załatw online w ePUAP

  28 artykułów, pytań i porad

  Wszystko na temat ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Co to jest ePUAP? Jak wykorzystać ePUAP? Jakie sprawy urzędowe możesz załatwić online? Kto może korzystać z ePUAP? Załatwianie formalności urzędowych przez Internet. Elektroniczna skrzynka podawcza. Profil zaufany.

 • Wszystkie kategorie

  15839 artykułów, pytań i porad

  Artykuły są podzielone tematycznie. Zobacz szczegółową listę wszystkich kategorii.

Najnowsze artykuły

Warunki zabudowy

Utrata dowodu osobistego

Wybór lekarza rodzinnego

Świadczenia przedemerytalne

Zgłoszenie niani do ubezpieczenia

Gdzie zgłosić się po becikowe

Ubezpieczenie AC i NNW

Czym jest ePUAP

Fotoradary i mandaty z fotoradarów

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zameldowanie na stałe

Agencje pracy - pomoc w znalezieniu pracy

Na forum

Najczęściej czytane