Artykuł

Urząd Pracy, zasiłki, bezrobocie>Bezrobotny>Formalności i obowiązki

Kiedy należy wyrejestrować się z urzędu pracy?

Wyrejestrowanie się z urzędu pracy

Data 2010-11-09, przeczytano (40973), SKOMENTUJ

Jeśli byliśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni, to znalezienie pracy nakłada na nas obowiązek wyrejestrowania się z urzędu pracy, gdyż zgodnie z przepisami tracimy wtedy status osoby bezrobotnej. W niektórych przypadkach wyrejestrowanie następuje „z urzędu”, również w wyniku niespełnienia przez nas obowiązków, jakie ciążą na osobie bezrobotnej. Jak i kiedy załatwić te formalności, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Samodzielne wyrejestrowanie z urzędu pracy

Obowiązek powiadomienia urzędu pracy o tym, że nie mamy już statusu osoby bezrobotnej (więcej na temat statusu osoby bezrobotnej w artykule „Kto może uzyskać status osoby bezrobotnej? Rejestracja w urzędzie pracy”), ciąży na nas zawsze w przypadku gdy:

 • uzyskamy prawo do emerytury (świadczenia przedemerytalnego) lub renty w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę Polsce;
 • podejmiemy pracę (więcej na temat podjęcia pracy czytaj w artykule „Jaką umowę podpisać z pracodawcą? Zalety i wady różnych rodzajów umów o pracę.”);
 • rozpoczniemy prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • uzyskamy przychód z tytułu innego niż praca, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia w Polsce;
 • otrzymamy zasiłek stały z MOPS, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania;
 • otrzymamy pożyczkę lub jednorazowo środki z PFRON lub innej instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej;
 • staniemy się niezdolni do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni;

Wyrejestrowanie bezrobotnego „z urzędu”

Urząd pracy sam pozbawi nas statusu osoby bezrobotnej i usunie z rejestru, w przypadku:

 • niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia urzędu w ciągu 7 dni o przyczynie niestawienia się (utrata statusu następuje na okres 3 miesięcy, więcej na temat obowiązku stawiania się w urzędzie w artykule „Obowiązki osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy”);
 • nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy (więcej na temat innych form pomocy w artykule „Zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia z urzędu pracy”) lub odmowy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy (pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy);
 • przerwania z własnej winy lub nie podjęcia (po skierowaniu z UP) szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia przerwania albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres 120 dni w przypadku pierwszego takiego przypadku, 180 dni w przypadku drugiego takiego przypadku, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przypadku przerwania lub nie podjęcia szkolenia);
 • przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (o zmianie miejsca zameldowania czytaj w artykule „Wymeldowanie”);
 • gdy zostaniemy tymczasowo aresztowani lub rozpoczniemy odbywanie kary pozbawienia wolności;
 • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (więcej na ten temat czytaj w artykule „Jak dostać z urzędu pracy pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej?”);
 • nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (dawniej L4).

Wyrejestrowania należy dokonać w tym samym urzędzie pracy, w którym zostaliśmy zarejestrowani. W przypadku gdy zmienimy miejsce zamieszkania, powinniśmy stawić się w urzędzie pracy w nowym miejscu zamieszkania i przedstawić dokumenty potwierdzające nowe zameldowanie (więcej na ten temat w artykułach „Wymeldowanie”, „Zameldowanie na pobyt stały” oraz „Zameldowanie na pobyt czasowy”).

Łukasz Drzewiecki

Więcej na tematy związane z urzędami pracy oraz prawem pracy czytaj w artykułach:

Data 2010-11-09, przeczytano (40973), SKOMENTUJ
Komentarze (1)
ZGŁOŚ~Gość 2014-03-26, 17:16
jestem w 9 miesiącu ciąży miałam zgłosić się do podpisu początkiem marca i zapomniałam o tym co zrobić aby nie płacić za poród dodam że dostałam wyrejestrowana dziś przyszło mi pismo proszę o pomoc
ZGŁOŚ~siwy 2014-03-17, 19:06
co zrobic jezeli dostałem umowe a miną okres 7 dni do wyrejestrowania sie z urzędu,, bedzie jakis problem jak pójde do urzędu?????
ZGŁOŚ~siwy 2014-03-17, 19:05
co zrobic jezeli dostałem umowe a miną okres 7 dni do wyrejestrowania sie z urzędu,, bedzie jakis problem jak pójde do urzędu?????
ZGŁOŚ~Gośćfwfw 2014-03-13, 08:36
do uli
zrób wszystko żeby tej pracy nie dostać. Na pytanie czy znasz np. język powiesz że nie znasz. Czy znasz jakiś tam program mów że nie znasz i już:) na pewno nie dadzą ci pracy:) mnie na szczęście nie wysyłali na takie rozmowy bo w urzędzie mają przeważnie oferty pracy za 1650 zł brutto wiec śmiech na sali jak dla mnie osoby z wyższym wykształceniem. Pracę znalazłam sobie sama i to za 3000 zł
ZGŁOŚ~Gość 2014-02-08, 15:34
prosze opomoc jestem bezrobotny powolali mie na 10 dni na c
wiczenia rotacyjne czy musze tozglosic w biuze pracy
ZGŁOŚ~marek 2013-11-22, 00:15
Do ulik: możesz udać się do jednostki organizacyjnej zus aby ubiegać się o przyznanie renty z tytuły niezdolności do pracy, wówczas składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie płacił ZUS. Jeśli nie spełniasz warunków do przyznania renty to spróbuj udać się do gminy z wnioskiem o przyznanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzję wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
ZGŁOŚ~ulik 2013-10-22, 05:17
W skutek choroby urzad pracy pozbawil mnie statusu bezrobotnej jestem sama i w chwili obecnej nie mam ubezpieczenia zdrowotnego i niemam zadnego dochodu do tej pory zylam z oszczednosci . 24 pazdziernika mam chemie czy bede musiala placic?
ZGŁOŚ~Gość 2013-10-22, 05:08
co mam zrobic urzad pracy pozbawil mnie statusu b ezrobotnego wskutek choroby /rak piersi/ jestem sama i chwili obecnej niemam ubezpieczenia a 24 pazdziernika ide na kolejna chemie co zemna bedzie?
ZGŁOŚ~Gość 2013-10-22, 05:06
co mam zrobic urzad pracy pozbawil mnie statusu b ezrobotnego wskutek choroby /rak piersi/ jestem sama i chwili obecnej niemam ubezpieczenia a 24 pazdziernika ide na kolejna chemie co zemna bedzie?
ZGŁOŚ~Gość 2013-10-17, 19:35
Witam czy można wyrejestrować z urzędu pracy telefonicznie czy trzeba dostarczyć umowę?
Dodaj komentarz
Pseudonim


Oceń i skomentuj

Jeśli uważasz, że tekst
pomógł Ci, to będzie nam
miło jeśli polecisz go
Twoim znajomym.
Spójrz nieco w lewo
i poleć go w serwisie, którego używasz. Dziękujemy :-)

Możesz również wziąć udział w dyskusji dodając pod artykułem swój komentarz.

Na forum:

Najczęściej czytane
Podpis

Witam jestem za granicą, a zapomniałem, że mam podpis w urzędzie. Da się coś z tym zrobić?...

4 odpowiedzi 2010-11-17
Kiedy zasiłek?

Mam pytanko, jakiś czas temu straciłem pracę i zarejestrowałem się w UP, żeby mieć jakiś zasiłek. Ale pani mi powiedziała, że nara......

2 odpowiedzi 2010-11-17
Transfer zasiłku

Czy transfer zasiłku dla bezrobotnych można zrobić kilka razy?...

2 odpowiedzi 2010-11-19
Najczęściej komentowane
dobrowolna składka z ZUS a status bezrobotnej

opłacam dobrowolnie składkę emerytalno-rentową w ZUS i chciała bym to kontynuować pomimo iż aktualnie jestem bezrobotna. Stąd moje......

0 odpowiedzi 2014-02-02
Transfer zasiłku

Czy transfer zasiłku dla bezrobotnych można zrobić kilka razy?...

2 odpowiedzi 2010-11-19
Podpis

Witam jestem za granicą, a zapomniałem, że mam podpis w urzędzie. Da się coś z tym zrobić?...

4 odpowiedzi 2010-11-17