Artykuł

Sprawy pracownicze>W zakładzie pracy>Uprawnienia pracownicze

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy.

Urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy

Data 2010-11-09, przeczytano (17546), SKOMENTUJ

Rodzina i dzieci znajdują się, a przynajmniej powinny się znajdować, pod szczególną opieką Państwa. W związku z tym, pracownikom, którzy mają dzieci lub spodziewają się dziecka, przysługują specjalne przywileje uregulowane w Kodeksie Pracy. Jakie to przywileje i jak z nich korzystać dowiesz się z niniejszego artykułu.

Osoby, którym przysługują przywileje związane z rodzicielstwem

Tytułowe przywileje mogą przysługiwać następującym pracownikom:

 1. Pracownicy w ciąży
 2. Rodzicom dziecka, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (o umowach z pracodawcą czytaj w artykule „Jaką umowę podpisać z pracodawcą? Zalety i wady różnych rodzajów umów o pracę”).
 3. Opiekunom prawnym dziecka, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

O innych przywilejach, związanych z rodzicielstwem, ale nie związanych z prawem pracy np. becikowym, czytaj w artykule „Gdzie zgłosić się po becikowe

Rodzaje przywilejów związanych z rodzicielstwem

W zależności od uprawnionego pracownika, mogą mu przysługiwać różne rodzaje przywilejów. I tak:

 1. W przypadku gdy pracownikiem jest kobieta w ciąży:
  • obowiązuje zakaz zatrudniania jej przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;
  • obowiązuje zakaz wypowiadania lub rozwiązywania umowy o pracę przez pracodawcę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy (więcej o możliwościach rozwiązania umowy przez pracodawcę czytaj w artykule „Jak obronić się przed bezprawnym zwolnieniem z pracy?”);
  • umowa o pracę zawarta na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu;
  • nie wolno jej zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;
  • pracodawca ma obowiązek udzielać jej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli nie mogą one być przeprowadzone poza godzinami pracy (za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia).
 2. Po urodzeniu dziecka kobiecie-pracownikowi przysługuje:
  • urlop macierzyński (o szczegółowych zasadach udzielania urlopu macierzyńskiego czytaj w dalszej części artykułu);
  • prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy na karmienie dziecka piersią. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie i przysługują pod warunkiem, że pracownica pracuje przynajmniej 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 3. Pracownikowi, który jest ojcem przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego (o szczegółowych zasadach udzielania urlopu ojcowskiego czytaj w dalszej części artykułu)
 4. Opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 5. Zarówno matka, ojciec jak i opiekun prawny dziecka są uprawnieni do:
  • urlopu wychowawczego (o szczegółowych zasadach udzielania tego urlopu czytaj w dalszej części artykułu);
  • zwolnienia od pracy na 2 dni potocznie zwanego „opieką”, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia. Z „opieki” może w ciągu danego roku kalendarzowego skorzystać tylko jeden z rodziców. Nie jest więc możliwa sytuacja w której jeden dzień wolnego bierze matka a drugi ojciec.

Urlop macierzyński

Długość urlopu macierzyńskiego jest różna w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.
 • << Poprzednia
 • |
 • 1
 • |
 • 2
 • |
 • Następna >>
 • Data 2010-11-09, przeczytano (17546), SKOMENTUJ
  Komentarze (2)
  ZGŁOŚ~Gość 2011-11-07, 11:04
  "a czy jesli dzidziuś urodzi się w maju 2011...a urlop ojcowski ojciec weźmie w 2012 to będzie mu przysługiwało 2 tyg urlopu czy wg daty urodzenia dziecka (2011) tylko jeden tydzien?" - urlop będzie wynosił dwa tygodnie, bo nie liczy się rok urodzenia dziecka, urlop powinien się zakończyć w dniu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.Polecam kalkulator urlopu ojcowskiego na www.urlopojcowski.info :)
  ZGŁOŚMorze Bałtyckie 2011-06-14, 10:56
  Drobna korekta: art. 29 ust.5a ustawy zasiłkowej - Dz.U.z 2010 r. nr 77,poz. 512.
  ZGŁOŚMorze Bałtyckie 2011-06-14, 10:53
  Jeżeli w 2012 roku pracownik - ojciec dziecka urodzonego w maju 2011roku wystąpi do pracodawcy o urlop ojcowski, wówczas przysługuje mu 2 tygodnie urlopu. We wniosku musi o tym napisać i dołączyć do niego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

  Urlop ojcowski przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Ojciec dziecka może w br wybrać tydzień takiego urlopu lub poczekać do 2012 roku i wtedy należą mu się 2 tygodnie. Nie musi go wybierać w br ponieważ liczy się wiek dziecka a nie jego urodzenie się w danym roku (art.182(3) k.p.).

  W czasie urlopu ojcowskiego przysługuje na podstawie art. 29 ust. 5 a z ustawy zasiłkowej (Dz.U. 210.77.512) - zasiłek macierzyński.
  ZGŁOŚ~Gość 2011-04-15, 10:03
  a czy jesli dzidziuś urodzi się w maju 2011...a urlop ojcowski ojciec weźmie w 2012 to będzie mu przysługiwało 2 tyg urlopu czy wg daty urodzenia dziecka (2011) tylko jeden tydzien?
  ZGŁOŚMiki 2010-11-23, 10:51
  Artykuł 182^3 kp informuje, że od 1 stycznia 2012 roku wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił nie 1 tydzień, lecz 2 tygodnie. A pracownicy pracujący na nie pełen etat, też mają możliwość skorzystania z pełnych praw do urlopu ojcowskiego.
  ZGŁOŚ~Gość 2010-11-23, 10:46
  Warto dodać, jeśli chodzi o urlop ojcowski, że nie można go dzielić. W ustawie jest, że wymiar urlopu wynosi 1 tydzień, więc można go wziąć, tylko w całości.
  Dodaj komentarz
  Pseudonim


  Oceń i skomentuj

  Jeśli uważasz, że tekst
  pomógł Ci, to będzie nam
  miło jeśli polecisz go
  Twoim znajomym.
  Spójrz nieco w lewo
  i poleć go w serwisie, którego używasz. Dziękujemy :-)

  Możesz również wziąć udział w dyskusji dodając pod artykułem swój komentarz.

  Na forum:

  Najczęściej czytane
  Zasiłek macierzyński na urlopie wychowawczym -...

  Jestem na urlopie wychowawczym do 10.11.2011, wtedy to mój urlop wychowawczy zakończy się, gdyż będzie trwał 3 lata. Obecnie jeste......

  22 odpowiedzi 2011-04-17
  Delegacja matki 3 letniego dziecka

  Witam. Jestem samotną matką 3-letniej córki, pracuję w godzinach od 7 do 15. Po godzinie 15'tej odbieram ją od moich rodziców.......

  2 odpowiedzi 2011-03-31
  Urlop okolicznościow z okazji ślubu (drugiego)...

  Wychodzę niedługo za mąż, i mam pytanie. Wiem że z okazji ślubu przysługuje 2 dni urlopu dodatkowo. Ale czy jeżeli to jest drugi ś......

  2 odpowiedzi 2011-03-20
  Najczęściej komentowane
  Urlop na żądanie - 15 minut przed zmianą

  Niedawno mój przełożony poinformował nas, że urlop na żądanie można brać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem pracy.Po tym czasi......

  0 odpowiedzi 2012-06-23
  Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

  Witam! Może ktoś potrafi mi wyjaśnić jak wygląda sytuacja z urlopem wypoczynkowym w następującej sytuacji? Obecnie przebywam na u......

  1 odpowiedzi 2012-02-08
  Urlop na żądanie

  Czy na ilość dni urlopu na żądanie, które mogę wziąć w pracy, ma wpływ ilość miesięcy, które przepracowałem w obecnym zakładzie pr......

  2 odpowiedzi 2012-01-31