Artykuł

Emerytury, renty, ZUS, socjalne>Świadczenia społeczne i socjalne>Zasiłki i pomoc

Zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Przyznawanie świadczeń socjalnych

Data 2011-10-17, przeczytano (3385), SKOMENTUJ

Z dniem 14 października 2011 r. weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wprowadza zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. W znacznym stopniu zmienia ona krąg osób, które mogą być uprawnione do otrzymywania tego świadczenia. Prawo do jego pobierania zostaje odebrane między innymi części osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom pobierającym rentę rodzinną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Należy je odróżnić od zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługuje wprost osobie niepełnosprawnej lub będącej w podeszłym wieku.

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, grono osób mogących się ubiegać o przyznanie świadczenia zostało pomniejszone poprzez odebranie uprawnień osobom:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności (z wyjątkiem rodziców dziecka lub opiekunów faktycznych) oraz
  • pobierającym rentę rodzinną z tytułu śmierci współmałżonka (przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego).

Jednocześnie, inaczej niż do tej pory, dopuszczono możliwość pobierania świadczenia w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą będącą w związku małżeńskim. Warunkiem w tym przypadku jest posiadanie przez współmałżonka takiej osoby orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łukasz Drzewiecki

Data 2011-10-17, przeczytano (3385), SKOMENTUJ
Komentarze (1)
ZGŁOŚ~ojciec 2012-04-09, 11:03
Jestem ojcem chłopca niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od od 7 marca br. zostałem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, jednakże przez pierwsze trzy miesiące nie pobieram zasiłku, gdyż sam sie zwolniłem z pracy. Czy w tej sytuacji należy mi się świadczenie pielęgnacyjne na syna, i od kiedy ewentualnie mogę mieć je wypłacone?
Dodaj komentarz
Pseudonim


Oceń i skomentuj

Jeśli uważasz, że tekst
pomógł Ci, to będzie nam
miło jeśli polecisz go
Twoim znajomym.
Spójrz nieco w lewo
i poleć go w serwisie, którego używasz. Dziękujemy :-)

Możesz również wziąć udział w dyskusji dodając pod artykułem swój komentarz.

Na forum:

Najczęściej czytane
Niezdolny do pracy, czy mogę liczyć na zasiłek...

Mam 60 lat i przepracowane 20 lat, jestem osobom bezrobotną, zarejestrowaną w PUP, lekarz medycyny pracy uznał, że jestem niezdoln......

2 odpowiedzi 2011-04-01
zasiłek macierzyński

Mam pytanie odnośnie zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli zawiesiłam działalność gosp.i nie pracuję, ale składkę do zus odprowadza za m......

2 odpowiedzi 2011-04-11
DECYZJA ZUS

ODWOLANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE PRZYZNANIA RENTY SOCJALNEJ...

2 odpowiedzi 2011-12-26
Najczęściej komentowane
Odliczanie dzierżawy od dochodu

Czy przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego (do zasiłku okresowego) odlicza się czynsz dzierżawny (płacony do Agencji Nieru......

0 odpowiedzi 2014-01-01
prawo polskie jest bezsilne???

jeśli dłużnik wymeldował sie z pobytu stałego w Polsce,jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy zagranicami kraju...

0 odpowiedzi 2013-02-12
DECYZJA ZUS

ODWOLANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE PRZYZNANIA RENTY SOCJALNEJ...

2 odpowiedzi 2011-12-26