Artykuł

Emerytury, renty, ZUS, socjalne>Świadczenia społeczne i socjalne>Zasiłki i pomoc

Jak odwołać się od decyzji ZUS do sądu ubezpieczeń społecznych?

Odwołanie od decyzji ZUS

Data 2011-03-19, przeczytano (16177), SKOMENTUJ

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (potocznie ZUS) w sprawie świadczeń emerytalnych i rentowych możemy się odwołać. Odwołanie takie może dotyczyć zarówno odmowy przyznania świadczenia, jak i jego wysokości. Pismo z odwołaniem rozpatrzy Sąd Ubezpieczeń Społecznych, złożyć jednak należy je oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Od jakich decyzji możemy się odwołać?

Odwołanie możemy złożyć od każdej decyzji wydanej przez ZUS a więc np. od decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, zarówno takiej, w której odmówiono nam przyznania świadczenia, jak i od takiej, w której ustalono nieprawidłową jego wysokość. Do sądu możemy również poskarżyć się jeżeli decyzja w ogóle nie została wydana, mimo że złożyliśmy wniosek o przyznanie świadczenia.

Więcej o postępowaniu w ZUS w sprawie przyznawania emerytur i rent czytaj m.in. w artykułach:

 1. Wniosek o emeryturę do ZUS i KRUS – kiedy i gdzie należy go złożyć?
 2. Kto może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?
 3. Komu przysługuje renta rodzinna. Procedura ubiegania się o rentę rodzinną
 4. Jak załatwić rentę socjalną. Komu się należy i na jakich zasadach?
 5. Jak uzyskać rentę czyli orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych?

Należy pamiętać, że w przypadku orzeczenia wydanego przez lekarza-orzecznika ZUS przysługuje najpierw sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Należy go złożyć w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza, za pośrednictwem oddziału ZUS najbliższego naszemu miejsca zamieszkania. Jeżeli złożymy odwołanie do sądu, nie wykorzystawszy najpierw możliwości wniesienia sprzeciwu do komisji ZUS, sąd odrzuci to odwołanie.

Gdzie należy złożyć odwołanie i co powinno ono zawierać?

Odwołanie składa się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Powinno ono zawierać:

 1. Wskazanie decyzji, od której wnosimy odwołanie (jeżeli została wydana)
 2. Oznaczenie sądu, do którego odwołanie jest skierowane (właściwym jest Sąd Okręgowy w naszym miejscu zamieszkania – więcej o miejscu zamieszkania/zameldowania czytaj w m.in. artykule „Zameldowanie na pobyt stały”)
 3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń oraz ewentualnie dane adresowe jej pełnomocnika
 4. Określenie zarzutów do decyzji i proponowanych wniosków
 5. Uzasadnienie
 6. Podpis osoby składającej odwołanie lub jej pełnomocnika

Odwołanie można również wnieść ustnie do protokołu w jednostce ZUS.

Jeżeli ZUS uzna, że odwołanie jest słuszne, nie przekaże go do Sądu lecz zmieni albo uchyli zaskarżaną decyzję (musi to zrobić w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania). Natomiast jeżeli nie uwzględni odwołania (chociażby tylko w części), przekaże je do Sądu (ma na to również 30 dni od złożenia wniosku).

W jakim terminie należy złożyć odwołanie?

Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, którą chcemy zaskarżyć. W przypadku gdy ZUS w ogóle nie wydał decyzji, mimo że złożyliśmy odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia (np. emerytury), poskarżyć się do Sądu możemy gdy miną dwa miesiące od dnia, w którym złożyliśmy wniosek.

W jaki sposób sprawę rozstrzygnie Sąd?

Sąd może nasze odwołanie odrzucić lub uwzględnić. W tym drugim przypadku, w wyroku zmieni zaskarżoną decyzję w całości lub w części (ZUS będzie związany tym wyrokiem). W sytuacji gdy ZUS w ogóle nie wydał decyzji, chociaż był do tego zobowiązany, Sąd może:

 1. Nakazać ZUS wydanie decyzji w określonym terminie
 2. Wydać wyrok, w którym określi nasze prawa do świadczenia (np. przyzna prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)

Łukasz Drzewiecki

Data 2011-03-19, przeczytano (16177), SKOMENTUJ
Komentarze (2)
ZGŁOŚ~Gość 2013-06-11, 19:06
19 czerwca 2011 r., mineło 5 lat po śmierci mojego męża, a ja 24 lipca 20011 r., skonczyłam 50 lat życia, zus odmówił mi przyznania renty, bo skonczyłam 50 lat juz po 5 latach od śmierci, chce złożyc odwołanie do sądu za pośrednictwem zus, proszę o radę, czy mam jakieś szanse, słyszałam, że zus powiniem brać pod uwagę rok kalendarzowy, ale nie wiem, czy to prawda.
ZGŁOŚ~Gość 2013-06-11, 19:05
19 czerwca 2011 r., mineło 5 lat po śmierci mojego męża, a ja 24 lipca 20011 r., skonczyłam 50 lat życia, zus odmówił mi przyznania renty, bo skonczyłam 50 lat juz po 5 latach od śmierci, chce złożyc odwołanie do sądu za pośrednictwem zus, proszę o radę, czy mam jakieś szanse, słyszałam, że zus powiniem brać pod uwagę rok kalendarzowy, ale nie wiem, czy to prawda.
ZGŁOŚ~Gość 2013-02-28, 18:27
Czy można się odwołać od sądu apelacyjnego w sprawie emerytury?
ZGŁOŚ~Ewa 2012-11-06, 10:20
Jeśli ktoś ma problem z sporządzeniem odwołania od decyzji ZUS to mogę pomóc.

sigmma@onet.pl
ZGŁOŚ~jery 2012-06-14, 16:01
Siema !!!!! nalezy udac sie do Urzedu Pracy i zarejestrować sie jako osoba bez robotna. Powodzenia
ZGŁOŚ~alicja 2011-11-08, 21:35
we wrześniu br,napisałaam wniosek o przeliczenie ponowne emerytury w związku ukończeniem 60 roku życia,Przyznano mi ją od dnia złożenia.Straciłam dwa lata .Czy mogę się odwołać .Prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia warunków a sprawa ta jest znana organowi który ją mi wcześniej wydał i wynikał z materiałów jakie posiadali.

ZGŁOŚ~stan 2011-09-22, 21:55
Jestem byłym nauczycielem.Odszedłem z 20-tki bo nie było etatu. Złożyłem 15 lipca wniosek o emeryturę, niestety decyzja odmowna bo brak lat pracy i nie rozwiązano umowy z zakładem pracy. Dostarczyłem zaświadczenie z uczelni o dziennych studiach /bo zagubił ZUS/ w dniu 10 sierpnia, zaś na moim piśmie - odwołaniu polecono mi dopisać, że świadectwo pracy dostarczę gdy otrzymam ze szkoły t.j. z dniem 31 sierpnia. Świadectwo pracy otrzymałem 31 sierpnia i dostarczyłem do ZUS 1 września. Dnia 10 września znów odmowna decyzja datowana 31 sierpnia bo nie rozwiązałem umowy o pracę. Udałem się do ZUS. Polecono cierpliwie czekać bo wszystko o.k. Dnia 20 września otrzymuję znów odmowną decyzję datowaną 12 września - brak rozwiązania umowy /a świadectwo pracy doręczyłem 1 września/ ze skierowaniem sprawy do Sądu Pracy. Dlaczego? Zapewniano mnie że wszystko w porządku i mam spokojnie czekać. Rozprawę wyznaczono na 17 listopada! Czyli ani pracy ani emerytury. A co z moim ubezpieczeniem, chcę iść do lekarza. Nie jestem już pracownikiem i nie jestem jeszcze emerytem. ZUS wyraźnie kpi ze mnie.
ZGŁOŚ~Gość 2011-09-06, 23:34
Ubezpieczenie w NFZ podczas odwoływania się od decyzji orzecznika ZUS.

Orzeczenie o niezdolności do pracy i prawo do renty miałam do 31.07.br. W sierpniu br. byłam na komisji lekarskiej i lekarz orzecznik orzekł, że jestem zdolna do pracy. Wniosłam sprzeciw od jego orzeczenia do Komisji Lekarskiej i czekam. Tylko teraz nie wiem czy mogę korzystać z opieki lekarskiej NFZ i jak długo, bo w przypadku skierowania sprawy do sądu, czas może wydłużyć się nawet do roku. Gdzie ja w tym czasie będę ubezpieczona ?
Dodaj komentarz
Pseudonim


Oceń i skomentuj

Jeśli uważasz, że tekst
pomógł Ci, to będzie nam
miło jeśli polecisz go
Twoim znajomym.
Spójrz nieco w lewo
i poleć go w serwisie, którego używasz. Dziękujemy :-)

Możesz również wziąć udział w dyskusji dodając pod artykułem swój komentarz.

Na forum:

Najczęściej czytane
Niezdolny do pracy, czy mogę liczyć na zasiłek...

Mam 60 lat i przepracowane 20 lat, jestem osobom bezrobotną, zarejestrowaną w PUP, lekarz medycyny pracy uznał, że jestem niezdoln......

2 odpowiedzi 2011-04-01
zasiłek macierzyński

Mam pytanie odnośnie zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli zawiesiłam działalność gosp.i nie pracuję, ale składkę do zus odprowadza za m......

2 odpowiedzi 2011-04-11
DECYZJA ZUS

ODWOLANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE PRZYZNANIA RENTY SOCJALNEJ...

2 odpowiedzi 2011-12-26
Najczęściej komentowane
Odliczanie dzierżawy od dochodu

Czy przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego (do zasiłku okresowego) odlicza się czynsz dzierżawny (płacony do Agencji Nieru......

0 odpowiedzi 2014-01-01
prawo polskie jest bezsilne???

jeśli dłużnik wymeldował sie z pobytu stałego w Polsce,jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy zagranicami kraju...

0 odpowiedzi 2013-02-12
DECYZJA ZUS

ODWOLANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE PRZYZNANIA RENTY SOCJALNEJ...

2 odpowiedzi 2011-12-26