Artykuł

Emerytury, renty, ZUS, socjalne>Emerytury i renty>Świadczenia

Jak załatwić rentę socjalną. Komu się należy i na jakich zasadach?

Renta socjalna

Data 2011-03-14, przeczytano (12662), SKOMENTUJ

Renta socjalna przysługuje osobom, które przed uzyskaniem pełnoletności lub przed ukończeniem nauki (również w szkole wyższej) uległy wypadkowi lub chorobie, które spowodowały ich całkowitą niezdolność do pracy. Świadczenie to nie jest uzależnione od posiadania polskiego obywatelstwa, a od zamieszkania na terytorium Polski.

Kto jest uprawniony do otrzymania renty socjalnej?

Wnioskować o przyznanie renty socjalnej może osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Polski, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu zdarzenia (np. wypadku lub choroby), które zaistniało w jednej z poniższych sytuacji:

 1. Przed ukończeniem przez tę osobę 18. roku życia
 2. W trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (jednak przed ukończeniem 25. roku życia)
 3. W trakcie studiów doktoranckich

Renta socjalna nie będzie przysługiwać jednak osobie, która spełnia powyższe warunki, ale:

 1. Ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego (więcej na ten temat m. in. w artykułach „Kto może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy”, "Jak uzyskać rentę czyli orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych?" oraz„Wniosek o emeryturę do ZUS i KRUS – kiedy i gdzie należy go złożyć?”)
 2. Pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych (więcej na ten temat w artykule „Emerytura i renta za pracę za granicą. Postępowanie zgodne z prawem krok po kroku”)
 3. Jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności
 4. Ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez ZUS lub KRUS, w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (więcej na temat renty rodzinnej w artykule „Komu przysługuje renta rodzinna. Procedura ubiegania się o rentę rodzinną.”)
 5. Jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.

Należy zauważyć, że warunkiem posiadania prawa do renty socjalnej jest zamieszkanie w Polsce, a nie posiadanie obywatelstwa. W związku z tym prawa do renty nie będzie miał obywatel Polski mieszkający za granicą, ale będzie je miał zamieszkujący w naszym kraju obywatel któregokolwiek kraju Unii Europejskiej lub legalnie (np. na podstawie zezwolenia na osiedlenie lub posiadania statusu uchodźcy) przebywający w Rzeczpospolitej Polskiej obywatel każdego innego kraju.

Gdzie złożyć wniosek o rentę socjalną?

Odpowiedni wniosek o rentę socjalną należy złożyć w oddziale ZUS w naszym miejscu zameldowania (więcej na temat w artykule „Zameldowanie na pobyt stały”). Możemy to zrobić osobiście lub pisemnie, za pośrednictwem poczty. W przypadku gdy osoba uprawniona nie może podpisać wniosku, bo jest np. ubezwłasnowolniona, wniosek powinien podpisać jej przedstawiciel (np. opiekun). Wnioskować o rentę socjalną dla osoby zainteresowanej (za jej pisemną zgodą) może również kierownik ośrodka pomocy społecznej (więcej o pomocy społecznej m. in. w artykule „Zasiłki oraz inne świadczenia z pomocy społecznej. Ubiegamy się o pomoc zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o rentę socjalną

Do wniosku o rentę socjalną należy dołączyć następujące dokumenty (oczywiście nie zawsze wszystkie dokumenty są wymagane np. jeśli ktoś nie studiował to nie trzeba składać dokumentu o uczęszczaniu na studia itp.):

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie ZUS N-9
 2. Wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy ZUS N-10 (jeżeli osoba uprawniona do renty kiedykolwiek wykonywała pracę)
 3. Dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy
 4. Zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej
 5. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów
 6. Zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (np. pracodawcę) - jeżeli osoba uprawniona do renty kiedykolwiek pracowała
 7. Zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, i o dacie zaprzestania ich pobierania (jeżeli osoba ubiegająca się o rentę pobiera te świadczenia)
 8. Zaświadczenie z urzędu gminy, określające powierzchnię (w hektarach przeliczeniowych) użytków rolnych nieruchomości rolnej (w przypadku posiadania nieruchomości rolnej)
 9. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ZUS lub kierownika ośrodka pomocy społecznej kopię jednego z dokumentów: zezwolenia na osiedlenie się w Polsce, posiadanie statusu uchodźcy lub zezwolenie na pobyt (jeżeli osoba uprawniona do renty jest cudzoziemcem)
 • << Poprzednia
 • |
 • 1
 • |
 • 2
 • |
 • Następna >>
 • Data 2011-03-14, przeczytano (12662), SKOMENTUJ
  Komentarze (1)
  ZGŁOŚ~Gość 2013-04-08, 01:21
  mam pytanie pośiadam orzeczenie od powiatowego orzekania stopniu umiarkowanym przed 16 roku posiadałem rente socjalną dopuki stanołem na komisie do zusu i zostało mi zabrane 2004r mam 39l. Teras od 2004r mam same orzeczenie od zespołu powiatowego stopniu umiarkowanym przed 16 roku źycja.Pytanie czym szanse odrzyskać rente socjalną.
  ZGŁOŚ~maniek 2013-02-26, 18:29
  dostalem zMiejski Zespol d/s Orzekania o Niesprawnosci orzeczenie ze jestem nie sprawny na okres 2 lat obecnie jestem zarejestrowany w Urzedzie Pracy dokogo mam sie zglosic ojakoms rente lub zapomoge na ten okres
  ZGŁOŚ~Gość 2012-03-15, 10:28
  mam problem od roku leczę się w onkologii miałam nowotwór złośliwy trzonu macicy nie pracuję mam34lata, mam także chory kręgosłup czy pszysługuję mi prawo do renty socjalnej
  Dodaj komentarz
  Pseudonim


  Oceń i skomentuj

  Jeśli uważasz, że tekst
  pomógł Ci, to będzie nam
  miło jeśli polecisz go
  Twoim znajomym.
  Spójrz nieco w lewo
  i poleć go w serwisie, którego używasz. Dziękujemy :-)

  Możesz również wziąć udział w dyskusji dodając pod artykułem swój komentarz.

  Na forum:

  Najczęściej czytane
  Ile można zarobić na rencie?

  Ile można zarobić na rencie, żeby nie stracić tej renty? Z tego co mi się wydaje jest jakiś limit powyżej którego część renty jest......

  5 odpowiedzi 2011-03-23
  emerytura

  mam 56 lat i od1996 roku jestem na rencie 3 gr.mam 23 lata pracy i czy mogłabym przejść na emeryture ...

  2 odpowiedzi 2011-03-29
  czy można przejs z renty1 stopnia na emeryture

  witam. tato ma rente 1 stopnia niepełnosprawności i ma 61 lat i 40 lat stażu pracy i czy moze przejś na emeryture?z góry dziękuje......

  1 odpowiedzi 2011-03-29
  Najczęściej komentowane
  emerytura mundurowa

  Niedługo przejdę na emeryturę mundurową , przed pracą w mundurze pracowałem w cywilu , płaciłem ZUS i OFE co się stanie z tymi pie......

  0 odpowiedzi 2014-04-09
  Czy należy mi się jakieś świadczenie z ZUS-u ?...

  Witam, osiągnęłam wiek emerytalny lecz mój staż pracy wynosi 13 lat. Czy należy mi się jakieś świadczenie z ZUS-u ?...

  1 odpowiedzi 2013-03-07
  Emerytura pomostowa,a inny rodzaj wcześniejszej...

  Jako były maszynista PKP pobieram emeryturę pomostową! W związku z ukończeniem w tym roku 60 lat,spełnię warunki do innego rodzaju......

  1 odpowiedzi 2013-02-14